Kik vagyunk?

Tudtad …

  • hogy több mint 75 éves múltra visszatekintő evangéliumi gyülekezet működik Miskolcon?
  • hogy az egykori házicsoportból kinőtt miskolci közösség ma már több mint 150 tagból áll, és ezen felül jelentős azoknak is a száma, akik érdeklődőként látogatják alkalmainkat?
  • hogy a gyülekezetet 3-4 generáció alkotja, s a fiatalabb-idősebb nemzedékekből egyaránt szaporodik a közösség?

A prédikációkat, istentiszteleteket arra hivatott férfitestvérek végzik. Gyakran fordulnak meg nálunk vendég igehirdetők, misszionáriusok az ország minden részéből és külföldről egyaránt, különösen a nyári hónapokban.

Érdeklődsz Isten iránt? Kérdéseid vannak? Gyere el vasárnap 10:30-kor egy Istentiszteletre, ahol közösen olvassuk a Bibliát és együtt gondolkodunk róla, vagy ha fiatal vagy, sok szeretettel várunk az ifjúsági óráinkra is, amit péntekenként 18:00-tól tartunk. (Megjegyzés: Ifjúsági órákat nem tartunk a nyári szünetben.)


A testvérgyülekezetek világszerte protestáns evangéliumi szellemiségű gyülekezetekből tevődnek össze. Megtalálhatók közöttük nyitottabb, más – evangéliumi szellemiségű – gyülekezetekkel, missziókkal kapcsolatot tartó közösségek, valamint a zártkörűséget jobban hangsúlyozó gyülekezetek is.

A testvérgyülekezetek világviszonylatban tehát nem egyszínűek, de felismerhetőek az Úr asztalának (úrvacsora, kenyértörés) hangsúlyosabb, lehetőleg minden vasárnap történő gyakorlásáról.

A jellemzőjük még, hogy nem alkotnak szokásos értelemben vett egyházi formát, struktúrát. Az egyes gyülekezetek autonómok, nem tartoznak semmilyen földi központi irányítás, vezetés alá. Minden gyülekezet közvetlen szellemi központja a mennyben van, a feje Jézus Krisztus.

Ezek a jellemzők ránk is érvényesek. Istennek engedelmes életet szeretnénk élni a Szentírás útmutatása és a Szent Szellem (Lélek) vezetése alapján.

Szeretnénk minél több emberrel megismertetni az evangéliumot, vagyis azt az örömhírt, amely Jézus Krisztus által adatott az emberiségnek az Ő golgotai váltság áldozata által.

Fontosnak tartjuk, hogy élő kapcsolatokat ápoljunk evangéliumi szemléletű, bibliahű felfogású testvérekkel, gyülekezetekkel, missziókkal ország- és világszerte, a felekezeti kötődéseket hátrébb téve. Készek vagyunk minden ilyen keresztyén hívő testvérrel kenyértörési (úrvacsorai) közösséget vállalni, ha ő a saját gyülekezetében is rendszeresen részt vesz benne.

Nincs egyszemélyi lelkipásztorunk, az igehirdetés szolgálatát a szuverén Isten megbízására „kegyelmi ajándékok alapján” férfitestvérek végzik.