[Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet] [Miskolc, Horváth Lajos u. 5.]         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Magunkról

Tudtad ...

  • hogy 75 éves múltra visszatekintő evangéliumi gyülekezet működik Miskolcon?
  • hogy az egykori házicsoportból kinőtt miskolci közösség ma már több mint 150 tagból áll, és ezen felül jelentős azoknak is a száma, akik érdeklődőként látogatják alkalmainkat?
  • hogy a gyülekezetet 3-4 generáció alkotja, s a fiatalabb-idősebb nemzedékekből egyaránt szaporodik a közösség?

A prédikációkat, istentiszteleteket arra hivatott férfitestvérek végzik. Gyakran fordulnak meg nálunk vendég igehirdetők, misszionáriusok az ország minden részéből és külföldről egyaránt, különösen a nyári hónapokban.

Gyülekezetünk könyvterjesztéssel is foglalkozik. Több száz evangéliumi könyvből válogathatsz. Folyóiratok és egyéb kiadványok (közöttük ingyenes példányok is) mellett igés lapok, evangéliumi CD-k és kazetták is kaphatók.

Gyere, és a részletekről győződj meg személyesen!

Gyülekezeti házunk otthonosan kialakított termeiben várunk szeretettel alkalmainkra.


A testvérgyülekezetek világszerte létező protestáns evangéliumi szellemiségű gyülekezetekből tevődnek össze. Közöttük megtalálhatók a nyitottabb, más evangéliumi szellemiségű gyülekezetekkel, missziókkal kapcsolatot tartó, ápoló közösségek, valamint a zártkörűséget jobban hangsúlyozó gyülekezetek is.

A testvérgyülekezetek világviszonylatot tekintve tehát nem egyszínűek, de mégis felismerhetőek az Úr asztalának(úrvacsora, kenyértörés) a hangsúlyosabb, lehetőleg minden vasárnap történő gyakorlásáról.

A jellemzőjük még, hogy nem alkotnak szokásos értelembe vett egyházi formát, struktúrát. Az egyes gyülekezetek autonómok, nem tartoznak egyetlen földi központi irányítása vezetése alá. Minden gyülekezet közvetlen szellemi központja a menyben van, feje Jézus Krisztus.

Ezek a jellemzők ránk is érvényesek. Szeretnénk engedelmes életet élni a Szentírás útmutatása és a Szent Szellem (Lélek) vezetése alapján.

Szeretnénk minél több emberrel megismertetni az evangéliumot, azaz, azt az örömhírt, amely Jézus krisztus által adatott az emberiségnek az Ő golgotai váltság áldozata által.

Fontosnak tartjuk, hogy élő kapcsolatokat ápoljunk evangéliumi szemléletű bibliahű testvérekkel, gyülekezetekkel, missziókkal ország-világ szerte, felekezeti kötődéseket hátrébb téve. Készek vagyunk minden keresztyén hívő testvérrel kenyértörési(úrvacsorai) közösséget vállalni, akik azt a saját gyülekezetükbe is teszik, gyakorolják.

Gyülekezetünknek nincs egyszemélyi lelkipásztora, hanem a szuverén Isten megbízására kegyelmi ajándékok alapján férfitestvérek végzik az igehirdetés szolgálatát.