[Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet] [Miskolc, Horváth Lajos u. 5.]         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Az evangélium üzenete röviden

"Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."  János evangéliuma 14,6

Senki más nem menthet meg, bízz Jézusban még ma!

"Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol."  Rómaiakhoz írt levél 10,9

Nézzük a tényeket:

 1. Minden ember bűnös
  "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül."
  Rómaiakhoz írt levél 3,23
  "A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;"
  Rómaiakhoz írt levél 3,10
 2. Isten utálja a bűnt
 3. Az ember bűnéért  büntetés jár
  "Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban."
  Rómaiakhoz írt levél 6,23
 4. Jézus Krisztus helyettünk szenvedte el a büntetést a kereszten
  "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."
  Rómaiakhoz írt levél 5,8

Mi a teendőd:

 1. Ismerd el, hogy bűnös vagy
  "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz (Isten), hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."
  1 János 1,9
 2. Légy hajlandó elfordulni a bűntől (bűnbánat)
  "E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:"
  Apostolok cselekedetei 17,30
 3. Hidd el, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, eltemettetett és feltámadt a halálból
  "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre."
  Rómaiakhoz írt levél 10,9-10
 4. Imában hívd meg Őt az életedbe, hogy személyes Megváltód legyen
  "Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik."
  Rómaiakhoz írt levél 10,13

Mit imádkozz:

Drága Istenem, bűnös vagyok és megbocsátásra van szükségem. Hiszek abban, hogy Jézus Krisztus értem ontotta drága vérét és meghalt a bűneimért. Hajlandó vagyok elfordulni a bűneimtől. Most pedig meghívom Krisztust, hogy költözzön a szívember és életembe, mint Uram és személyes Megváltóm.

... ha elfogadtad Jézust, mint személyes Megváltódat, akkor elkezdtél egy csodálatos új életet Ővele. Most akkor:

 1. Olvasd a Bibliát minden nap, hogy jobban megismerd Jézus Krisztust!
 2. Beszélgess Istennel imában minden nap!
 3. Merítkezz be, imádd Istent, barátkozz és szolgáld Istent más keresztyénekkel egy olyan gyülekezetben, ahol Krisztust hirdetik és a Bibliának van a legnagyobb hatalma!
 4. Beszélj másoknak is Jézus Krisztusról!