Korona vírus – tájékoztatás

Kedves Testvérek!                                                                                                                 2020. június 5.

Hála az Úrnak vasárnap újból személyesen találkozhatunk a gyülekezeti
házban. Hálát kell adnunk, hogy az elmúlt hónapokban megbetegedés nélkül
átsegített mindannyiunkat az Úr és köszönjük a testvérek együttműködését,
sok féle segítségét.

Szerdán már “próbaüzemben” voltunk imaórán a kisteremben, vasárnaptól pedig
megfelelő körültekintéssel nagyobb létszámban találkozunk. Szeretnénk leírni
azokat a kéréseinket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megfeleljünk a
tőlünk elvárt megelőző intézkedéseknek.

Kérjük mindenkitől a lentiek fegyelmezett betartását!

1. Az alkalmainkon továbbra is meg kell tartanunk a védőtávolságot (1,5 m) a
jelenlévők között, ezért a nagyteremben minden második széksort lezárunk,
kérjük a lezárt székekre nem üljenek a testvérek.

A közös háztartásban élők nyugodtan üljenek egymás mellé (ezt kérjük is),
más esetben kérünk két széket üresen hagyni.

A vasárnapi alkalmunkon a karzatot is megnyitjuk, szükség esetén a
kisteremben is helyet lehet foglalni, a kötelező távolság betartását ott is
kérjük!

2. Csoportosulások elkerülése érdekében a nagyterem oldalsó be-kijáratát  is
megnyitjuk. Ha nem esik az eső kérjük, hogy azt is vegyék igénybe a
testvérek a terem megközelítésekor/elhagyásakor.  Az előtérben kerüljük a
gyülekezést, csoportosulást, jó idő esetén az udvart is aktívan használjuk.

3. Érkezéskor és az alkalom befejezése után, távozáskor valamint szünetben
kérjük mindenkitől, hogy viseljen maszkot.

Az alkalom alatt a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

Ha valakinek nincs maszkja, korlátozott számban tudunk a bejáratnál
biztosítani.

4. Érkezéskor a kezeink fertőtlenítésében néhány testvér fog segíteni,
kérjük ebben a testvérek együttműködését.

Az előtérben fertőtlenítő szerek folyamatosan kint lesznek szabad
használatra.

A WC-kben fertőtlenítő folyékony szappan áll rendelkezésre.

5. Gyermekórát nem tartunk, tudomásunk van róla, hogy gyermekfelügyeletet
szerveznek a gyerekmunkás testvérek.

6. A kenyértörés során és annak előkészítésekor is fokozottan ügyelünk a
higiéniára, egyebek mellett a tányérokat és a tálcákat egy-egy férfi testvér
fogja körbe vinni (nem egymásnak adjuk).

7. A gyülekezeti alkalom helyszínén a kilincseket, ajtókat, vizes
helyiségeket, stb. az alkalom előtt és után fertőtlenítjük, fokozottan
ügyelünk a szellőztetésre.

A légkondicionálók kitisztítása az elmúlt hetekben megtörtént.

8. A gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni
(kézfogás, puszi, stb.)

A vasárnapi viszont látásig, testvéri köszöntéssel
Tamás

 

Kedves Testvérek!                                                   2020 március 17

A tegnapi kormányzati rendelkezéseket szem előtt tartva tegnap este arról döntöttünk, hogy a gyülekezeti összejöveteleket (értsd vasárnapi és hétközi alkalmak is) átmenetileg szüneteltetjük. A kormányzat tegnapi rendeletében kérte, hogy a családi összejövetelek kivételével minden összejövetelt szüneteltessünk, halasszunk  el. Ezt a kérést tiszteletben tartva hoztuk meg a döntésünket.

Kérjük a testvéreket, hogy az eheti háziköri alkalmakat is családi körben tartsák meg. Az egyedülálló idős testvérek bár biztosan kifejezetten  igényelnék a személyes közösségi együttlétet, de különösen az ő védelmükben indokolt a személyes kapcsolattartás felfüggesztése.

A továbbiakat a levelező listán tudatjuk a testvérekkel, de alapvetően a „virtuális térben” fogjuk a kapcsolatot tartani egy ideig. Fontos, hogy telefonon tartsuk a kapcsolatot azokkal, akiknek a listához nincs hozzáférésük. Egy csoport előkészíti ezen testvérek listáját és már kaptunk felajánlásokat fiatalabbaktól, hogy készek segíteni.

Néhány imatéma:

  • imádkozzunk azért, hogy az  Úr legyen kegyelmes országunkhoz, szeretteinkhez, testvéreinkhez
  • imádkozzunk országunk vezetőiért, és azokért, akiknek bármilyen szinten felelős döntéseket kell hozniuk ami mások életét, egészségét befolyásolja
  • imádkozzunk az egészségügyben, oktatásban és az élet más területén dolgozókért ahol fokozott igénybevétel mellett kell helytállniuk testvéreinknek
  • imádkozzunk a családjainkért, gyerekeinkért, hogy tudjuk értelmesen és felelősen felhasználni az időt
  • imádkozzunk időseinkért, betegeinkért, hogy az Úr őrizze őket
  • imádkozzunk magunkért, hogy az Úr tudja elvégezni mindannyiunkban amit ebben a helyzetben el akar végezni.

 

„Az ÚR, a mi Istenünk legyen velünk, mint ahogy atyáinkkal is volt. Ne hagyjon el minket, és ne is távozzék el tőlünk.

Hanem hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útján járjunk, és megőrizzük parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, amelyeket atyáinknak parancsolt.

Ezek a szavak, amelyekkel könyörögtem az ÚR előtt, legyenek éjjel-nappal az ÚR, a mi Istenünk előtt, hogy ítéletet tegyen szolgájának és népének, Izráelnek minden időben… Hadd tudja meg a földön minden nép, hogy csak az ÚR az Isten, és rajta kívül nincs más.

Szívetek legyen teljesen Istenünké, az ÚRé, hogy az ő rendelései szerint járjatok, és megtartsátok parancsolatait úgy, mint ma.” ( I. Kir 8.57-61)

Áldott napokat kívánva

a vezető testvérek

Kedves Testvérek!                                                                                                                  2020. március 11.

A járványügyi helyzetre tekintettel a kormányzat veszélyhelyzetet hirdetett ki és korlátozó intézkedéseket vezetett be a mai naptól, amelyek egyéni és közösségi életünkre is hatással vannak. Sajnos arra kell felkészülnünk, hogy ahogyan a helyzet változik, úgy lehetséges, hogy a hivatalos intézkedések köre/mértéke is változni fog. A kihirdetett veszélyhelyzetben keresztyén emberként feladatunk a hatóságokkal való együttműködés!

A tegnapi bejelentések alapján a következőkben kérjük a testvériség együttműködését, megértését:

1, Fokozottan figyeljünk oda a rendszeres kézmosásra. A gyülekezeti épületben a mosdókban és arra alkalmas helyeken fertőtlenítő folyékony szappant helyezünk ki.

2, Kerüljük a kézfogást, a puszival való köszönést!

3, Kérjük, hogy aki beteg, ne jöjjön a közösségbe!

4, Saját egészségük védelmében szeretettel kérjük az idős vagy krónikus beteg testvéreinket, hogy átmeneti időre ne látogassák a közösségi alkalmainkat.

5, A vasárnap délelőtti alkalmainkkal kapcsolatban:

  • Az alkalmainkat továbbra is változatlanul megtartjuk, folyamatosan figyeljük a vonatkozó hivatalos tájékoztatást;
  • Bár jelenleg a 100 fős összejöveteli korlát egyházi szervezetekre még nem kötelező, de szeretnénk ezt a korlátot alkalmazni összejöveteleinken;
  • Az összejövetelek élő közvetítésének technikai feltételeit igyekszünk mihamarabb megteremteni és annak linkjét a levelező listán közzétesszük;
  • Kérjük, hogy az egyedülálló, idős testvéreinkkel (különösen, akiknek nincs internet hozzáférése) telefonon keresztül vagy személyesen tartsuk a kapcsolatot.

A korlátozás egyelőre a nagyobb létszámú rendezvényeket érinti, ami azt jelenti, hogy a kisebb, családi, házi összejövetelek lehetősége adott, azok szerepe felértékelődik a közösségi életünkben.

Tartsuk a kapcsolatot személyesen és telefonon olyanokkal, akik kiesnek az email-es kapcsolattartásból. Ezt az üzenetet telefonon eljuttatjuk az érintett testvérekhez.

…és ne felejtsük el, hogy van egy olyan kapcsolattartási lehetőségünk, amit semmilyen módon nem befolyásol semmilyen hatósági korlátozás: imádkozzunk egymásért!

mindenki együttműködésére számítva,

a gyülekezet elöljárói